977 )ให้การต้อนรับ นางกานต์พิชชา ฤทธิ์ไชย หัวหน้าศูนย์ ฯ หน่วยบริการเขต ๓ นายปริญธิวัชญ์ แช่มสูงเนิน หัวหน้าหน่วยบริการเขต ๕ นางสาวสุนิสา ปิยะไพร และนายสัญญา ปั้นพาณิช ตัวแทนจากมูลนิธิ SCG ประเทศไทย และ บมจ.ปูนซีเมนต์ไทย จำกัด

วันอังคารที่  30  พฤษภาคม  2560  เวลา 14.00 น.  ให้การต้อนรับ นางกานต์พิชชา ฤทธิ์ไชย หัวหน้าศูนย์ ฯ หน่วยบริการเขต ๓ นายปริญธิวัชญ์ แช่มสูงเนิน หัวหน้าหน่วยบริการเขต ๕ นางสาวสุนิสา ปิยะไพร และนายสัญญา ปั้นพาณิช ตัวแทนจากมูลนิธิ SCG ประเทศไทย และ บมจ.ปูนซีเมนต์ไทย จำกัด สำรวจสถานที่การจัดทำโครงการ ปันโอกาส วาดฝันเพื่อน้อง ณ ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขต 11 ฯ ม.8 ต.บัลลังก์, เวลา 15.00 น. ร่วมกับผู้นำหมู่บ้าน, กองช่างฯ กำหนดจุดการปลูกต้นไม้ 2 ข้างถนน สาย บ.โกรกหอย – บ.เมืองเก่า เพื่อปรับปรุงภูมิทัศน์และเตรียมการวางโครงข่ายถนนทางหลวงชนบท ณ บ.โกรกหอย ต.บัลลังก์ อ.โนนไทยให้การต้อนรับ นางกานต์พิชชา ฤทธิ์ไชย หัวหน้าศูนย์ ฯ หน่วยบริการเขต ๓ นายปริญธิวัชญ์ แช่มสูงเนิน หัวหน้าหน่วยบริการเขต ๕ นางสาวสุนิสา ปิยะไพร และนายสัญญา ปั้นพาณิช ตัวแทนจากมูลนิธิ SCG ประเทศไทย และ บมจ.ปูนซีเมนต์ไทย จำกัด

ข่าว ณ วันที่ 30 พ.ค. 60 เวลา 14:52 น. โดย super