976 )ตรวจการเตรียมงานก่อสร้างโครงการเพิ่มประสิทธิภาพอ่างเก็บน้ำลำเชียงไกร ตอนล่าง และตรวจงานก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก

วันจันทร์ที่  29  พฤษภาคม  2560  เวลา 15.00 น. ร้อยตรีฐนนท์ธรณ์  กวีกิจรัตนา  นายกเทศมนตรีตำบลบัลลังก์  ร่วมกับคณะผู้บริหาร, สท. ตรวจการเตรียมงานก่อสร้างโครงการเพิ่มประสิทธิภาพอ่างเก็บน้ำลำเชียงไกร ตอนล่าง และการทำถนนรอบอ่างฯ 19 กม. (พื้นที่ 6,000 ไร่) ณ ม.4 และ ม.10 ต.บัลลังก์, ตรวจงานก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (บ.กุดเวียน – บ.เมืองเก่า – อ.พระทองคำ) ระยะทาง 6.3 กม. ณ ม.13 ต.บัลลังก์ และตรวจปริมาณท่อ AC ซีเมนต์ซัลเฟต (ทนเค็ม) ขนาด 400 มิลลิเมตร ที่นำส่งแล้ว 426 ท่อน ยาว 5 ม./ท่อน และข้อต่อ(ล๊อตที่ 1 ในจำนวน 3 ล๊อต) สำหรับงานวางระบบส่งน้ำทางท่อ (จากสถานีสูบน้ำด้วยกระแสไฟฟ้า อ่างเก็บน้ำหนองกก ต.บัลลังก์ – ทต.โคกสวาย (ระยะทาง 6.73 กม.) เพื่อส่งน้ำไปยังบึงสระจรเข้ ต.โนนไทย ) ณ อ่างเก็บน้ำหนองกก บ.สระตะเฆ่ ม.8 ต.บัลลังก์ อ.โนนไทยตรวจการเตรียมงานก่อสร้างโครงการเพิ่มประสิทธิภาพอ่างเก็บน้ำลำเชียงไกร ตอนล่าง และตรวจงานก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก

ข่าว ณ วันที่ 29 พ.ค. 60 เวลา 15:08 น. โดย super