975 )สัมภาษณ์สื่อ PPTV ประเด็นแผนงานก่อสร้างและการพัฒนา

วันพุธที่  24  พฤษภาคม  2560  ร้อยตรีฐนนท์ธรณ์  กวีกิจรัตนา  นายกเทศมนตรีตำบลบัลลังก์  ให้สัมภาษณ์สื่อข่าว  PPTV  ช่อง  36  ประเด็นแผนงานก่อสร้างและการพัฒนา  โดยการสนับสนุนของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องถนนสายโคกสวาย – อ่างเก็บน้ำลำเชียงไกร  ตอนล่าง  รวมทั้ง  การซ่อมแซมเพื่อบรรเทาปัญหาความเดือดร้อน  โดยใช้เครื่องมอและกำลังพลของเทศบาลตำบลบัลลังก์  ในส่วนที่รับผิดชอบ  ณ  บริเวณบ้านสระตะเฆ่  และเทศบาลตำบลบัลลังก์  อำเภอโนนไทย  จังหวัดนครราชสีมาสัมภาษณ์สื่อ PPTV ประเด็นแผนงานก่อสร้างและการพัฒนา

ข่าว ณ วันที่ 24 พ.ค. 60 เวลา 17:59 น. โดย super