974 )ท่าน มนัส ศรีบงกช สมาชิกสภาจังหวัดนครราชสีมา เขตอำเภอโนนไทย กรุณามอบวัสดุฯ

วันพฤหัสบดีที่  18  พฤษภาคม  2560  เวลา 08.00 น. ท่าน มนัส ศรีบงกช สมาชิกสภาจังหวัดนครราชสีมา เขตอำเภอโนนไทย กรุณามอบวัสดุฯ ประกอบด้วย ปูนซีเมนต์ 15 ถุง ทราย 2 คิว หิน 1 คิว เพื่อใช้ในการปรับปรุงศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก และกิจกรรมอื่นๆ โดยมีคุณรวย ฟังสังข์ เลขานุการฯ เป็นผู้แทนในการมอบ และผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ บุคลากรทางการศึกษาฯ ผู้ปกครอง ร่วมรับมอบ ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ทต.บัลลังก์ อ.โนนไทย ในนามของพี่น้องชาวตำบลบัลลังก์ต้องขอบพระคุณท่าน สจ.มนัสฯ ในความกรุณาครั้งนี้เป็นอย่างสูงท่าน มนัส ศรีบงกช สมาชิกสภาจังหวัดนครราชสีมา เขตอำเภอโนนไทย กรุณามอบวัสดุฯ

ข่าว ณ วันที่ 18 พ.ค. 60 เวลา 11:58 น. โดย super