973 )ประชุมชี้แจงเกษตรกรผู้ปลูกข้าวโพดตามโครงการ ” เกษตรพึ่งตนข้าวโพดยั่งยืน บัลลังก์โมเดล” ฤดูกาลผลิต 2560

วันศุกร์ที่  19  พฤษภาคม  2560  เวลา 09.00 น. ประชุมชี้แจงเกษตรกรผู้ปลูกข้าวโพดตามโครงการ ” เกษตรพึ่งตนข้าวโพดยั่งยืน บัลลังก์โมเดล” ฤดูกาลผลิต 2560 โดยมีนางยุพวัลย์ ชมชื่นดี เกษตรอำเภอโนนไทย ผู้แทนสำนักงานเกษตรจังหวัดฯ ร่วมชี้แจงการดำเนินงานรูปแบบเกษตรแปลงใหญ่ และคุณทรงยศ แสนกล้า ผู้แทนบริษัท กรุงเทพโปรดิ๊วสฯ ร่วมวางแผนเตรียมความพร้อมการเพาะปลูก ซึ่งปีนี้มีเกษตรกร ต.บัลลังก์ สนใจลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการ 451 ราย พื้นที่ปลูกข้าวโพด 14,000 ไร่ ณ อาคารผู้สูงอายุฯ ทต.บัลลังก์ อ.โนนไทยประชุมชี้แจงเกษตรกรผู้ปลูกข้าวโพดตามโครงการ ” เกษตรพึ่งตนข้าวโพดยั่งยืน บัลลังก์โมเดล” ฤดูกาลผลิต 2560

ข่าว ณ วันที่ 19 พ.ค. 60 เวลา 14:48 น. โดย super