972 )ประชาคมติดตามโครงการบัลลังก์โมเดล ด้านการสร้างอาชีพ ด้านพลังงาน โครงสร้างพื้นฐาน ปลูกต้นไม้สองข้างทาง และการแก้ไขปัญหาที่ดิน

วันจันทร์ที่  22  พฤษภาคม  2560  เวลา 09.00 น. ประชาคมติดตามโครงการบัลลังก์โมเดล ด้านการสร้างอาชีพ ด้านพลังงาน โครงสร้างพื้นฐาน ปลูกต้นไม้สองข้างทาง และการแก้ไขปัญหาที่ดิน ที่ศาลาประชาคม บ.เมืองเก่า ม.12, เวลา 14.00 น. ตรวจสอบการขยายเส้นทางเพื่อปรับปรุงที่ บ.กระดาน ม.6 และในเวลา 16.00 น. ติดตามงานก่อสร้างถนนรอบอ่างเก็บน้ำลำเชียงไกร ตอนล่าง ต.บัลลังก์ อ.โนนไทยประชาคมติดตามโครงการบัลลังก์โมเดล ด้านการสร้างอาชีพ ด้านพลังงาน โครงสร้างพื้นฐาน ปลูกต้นไม้สองข้างทาง และการแก้ไขปัญหาที่ดิน

ข่าว ณ วันที่ 22 พ.ค. 60 เวลา 15:15 น. โดย super