971 )ประชุมสมาชิกวิสาหกิจชุมชนโคแปลงใหญ่,โคเนื้อสร้างอาชีพตำบลบัลลังก์

วันอังคารที่  23  พฤษภาคม  2560  เวลา 13.30 น. ร้อยตรีฐนนท์ธรณ์  กวีกิจรัตนา  นายกเทศมนตรีตำบลบัลลังก์  เป็นประธานการประชุมสมาชิกวิสาหกิจชุมชนโคแปลงใหญ่,โคเนื้อสร้างอาชีพตำบลบัลลังก์ เพื่อกำหนดแผนการดำเนินงานช่วยเหลือสมาชิกให้บังเกิดผลเป็นรูปธรรมอย่างยั่งยืน ณ อาคารผู้สูงอายุฯ, เวลา 16.00 น. อำนวยการช่วยเหลือประชาชนในการตัดต้นไม้หักทับเส้นทาง,ไฟดับจากเสาไฟฟ้าหัก(กฟภ.โนนไทย แก้ไขแล้ว)สำรวจโรงเรือนที่ได้รับความเสียหายจากฝนตกหนักและลมกรรโชกแรง ณ บ.หนองแวง ม.2, บ.น้อย ม.5 ต.บัลลังก์ อ.โนนไทยประชุมสมาชิกวิสาหกิจชุมชนโคแปลงใหญ่,โคเนื้อสร้างอาชีพตำบลบัลลังก์

ข่าว ณ วันที่ 23 พ.ค. 60 เวลา 10:18 น. โดย super