970 )ต้อนรับนายณรงค์ วุ่นซิ้ว รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา กรุณาเป็นประธานการประชุมและพบปะกลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์

วันพฤหัสบดีที่  1  พฤษภาคม  2560  เวลา 14.00 น. นายณรงค์ วุ่นซิ้ว รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา กรุณาเป็นประธานการประชุมและพบปะกลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดฯ เพื่อเตรียมความพร้อมในการดำเนินโครงการตามแผนปฏิบัติการพัฒนาชนบทเชิงพื้นที่ประยุกต์ ตามแนวพระราชดำริ (ปิดทองหลังพระ) โดยมีนายพิชาญ ตราผักแว่น ปลัดอำเภอโนนไทย นายประจักษ์ กิติวรรณ ปศุสัตว์อำเภอโนนไทย ผู้นำท้องที่ ท้องถิ่น ผอ.รร., รพ.สต. และเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ตำบลบัลลังก์ ร่วมให้การต้อนรับ ณ รร.บึงคำคู ต.บัลลังก์ อ.โนนไทย จ.นครราชสีมาต้อนรับนายณรงค์ วุ่นซิ้ว รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา กรุณาเป็นประธานการประชุมและพบปะกลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์

ข่าว ณ วันที่ 11 พ.ค. 60 เวลา 9:46 น. โดย super