969 )งานโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ชุมชนเข้มแข็งตามพระราชดำริ จังหวัดนครราชสีมา

วันอังคารที่  9  พฤษภาคม  2560  เวลา 09.00 น. ร้อยตรีฐนนท์ธรณ์  กวีกิจรัตนา  นายกเทศมนตรีตำบลบัลลังก์  ได้ร่วมงานโดยมีนายกฤษฎา บุญราช ปลัดกระทรวงมหาดไทย เป็นประธานเปิดงานโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ชุมชนเข้มแข็งตามพระราชดำริ จังหวัดนครราชสีมา โดยเทศบาลตำบลบัลลังก์ ได้รับมอบหมายให้จัดนิทรรศการฯ และเข้าร่วมเวทีแลกเปลี่ยนประสบการณ์การดำเนินงานน้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใช้ตามโครงการ “บัลลังก์โมเดล” ด้วย  ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมางานโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ชุมชนเข้มแข็งตามพระราชดำริ จังหวัดนครราชสีมา

ข่าว ณ วันที่ 09 พ.ค. 60 เวลา 15:34 น. โดย super