967 )พิธีวันสถาปนาหน่วยบัญชาการทหารพัฒนา กองบัญชาการกองทัพไทย

วันพฤหัสบดีที่  4  พฤษภาคม  2560  เวลา  09.45 น.  ร้อยตรีฐนนท์ธรณ์  กวีกิจรัตนา  นายกเทศมนตรีตำบลบัลลังก์  คณะผู้บริหาร  สมาชิกสภาเทศบาลร่วมพิธีจัดงานวันสถาปนาหน่วยบัญชาการทหารพัฒนา  กองบัญชาการกองทัพไทย  ครบรอบปีที่  26  โดยมีพลตรีธวัชชัย  ชวนสมบูรณ์  ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาภาค 5  เป็นประธาน  มีพลเอกลือพงษ์  โชติวิทยากาญจน์  พลเอกวีระยุทธ  ม่วงปั้น  อดีตผู้บังคับหน่วยร่วมเปิดแพรคลุมป้ายนามหน่วย  และนายอำเภอปักธงชัย  ผกก. และส่วนที่่เกี่ยวข้องร่วมเป็นเกียรติในพิธี  ณ  บ้านหลุมหิน  ตำบลภูหลวง  อำเภอปักธงชัย  จังหวัดนครราชสีมาพิธีวันสถาปนาหน่วยบัญชาการทหารพัฒนา กองบัญชาการกองทัพไทย

ข่าว ณ วันที่ 04 พ.ค. 60 เวลา 17:23 น. โดย super