965 )ประชุมโครงการตามแผนพัฒนาชนบทเชิงพื้นที่ประยุกต์ตามแนวพระราชดำริ

วันจันทร์ที่  1  พฤษภาคม  2560  เวลา  15.00 น.  ร้อยตรีฐนนท์ธรณ์  กวีกิจรัตนา  นายกเทศมนตรีตำบลบัลลังก์  ได้เดินทางเพื่อเข้าร่วมประชุมตามโครงการแผนพัฒนาชนบทเชิงพื้นที่ประยุกต์ตามแนวพระราชดำริฯ  โดยมีนายณรงค์  วุ้นซิ่ว  รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมาเป็นประธานในการประชุม  และหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดนครราชสีมาเข้าร่วมประชุมประชุมโครงการตามแผนพัฒนาชนบทเชิงพื้นที่ประยุกต์ตามแนวพระราชดำริ

ข่าว ณ วันที่ 01 พ.ค. 60 เวลา 14:53 น. โดย super