964 )ประชุมหัวหน้าส่วนราชการอำเภอโนนไทย ณ เทศบาลตำบลบัลลังก์

วันจันทร์ที่  1  พฤษภาคม  2560  เวลา  09.30 น.  ร้อยตรีฐนนท์ธรณ์  กวีกิจรัตนา  นายกเทศมนตรีตำบลบัลลังก์  ให้การต้อนรับนายธงชัย  โอฬารพัฒนะชัย  นายอำเภอโนนไทย  และหัวหน้าส่วนราชการอำเภอโนนไทย  ในการเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมหัวหน้าส่วนราชการอำเภอโนนไทย  ประจำเดือนพฤษภาคม  2560  ณ  ศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุเทศบาลตำบลบัลลังก์  เข้าร่วมประชุมอย่างพร้อมเพรียงกันประชุมหัวหน้าส่วนราชการอำเภอโนนไทย ณ เทศบาลตำบลบัลลังก์

ข่าว ณ วันที่ 01 พ.ค. 60 เวลา 15:30 น. โดย super