963 )ตรวจงานก่อสร้างถนนคอนกรีตเส้นทางบ้านกุดเวียน – บ้านโกรกหอย

วันศุกร์ที่  28  เมษายน  2560  เวลา 16.00 น. ร้อยตรีฐนนท์ธรณ์  กวีกิจรัตนา  นายกเทศมนตรีตำบลบัลลังก์  ลงพื้นที่ตรวจงานก่อสร้างถนนคอนกรีตเส้นทาง บ.กุดเวียน ม.4 – โกรกหอย ม.13 ร่วมกับนายถนอม แกกสันเทียะ นายช่างชำนาญการฯ สง.ทางหลวงชนบท จว.นม. พร้อมด้วย น.ส.มุทิตา  เพ็ชรจะบก หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 4 โครงการ ชป.นม. และ ผอ.กองช่าง ทต.บัลลังก์ ในโอกาสนี้ได้สำรวจ/วางแผน/จัดทำโครงการขยายสะพานข้ามคลองส่งน้ำฝั่งซ้าย ทั้ง 3 แห่ง และบริเวณข้ามลำห้วยลำเชียงไกร ม.3 ต.บัลลังก์ เพื่อสร้างความปลอดภัย และอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนในการเดินทางฯ, เวลา 17.00 น. ร่วมประชาคมหมู่บ้านเพื่อเตรียมความพร้อมในการดำเนินงานการพัฒนาเชิงพื้นที่ประยุกต์แนวพระราชดำริ (ปิดทองหลังพระ) เพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาชนบทเชิงพื้นที่ โดยมีนายประจักษ์ กิติวรรณ ปศุสัตว์อำเภอโนนไทย และคณะผู้บริหาร, สท.,ผญบ. ร่วมประชุมด้วย ณ ศาลาประชาคม บ.คูเมือง ม.3 ต.บัลลังก์ อ.โนนไทยตรวจงานก่อสร้างถนนคอนกรีตเส้นทางบ้านกุดเวียน – บ้านโกรกหอย

ข่าว ณ วันที่ 28 เม.ย. 60 เวลา 15:20 น. โดย super