961 )ให้การต้อนรับนายอำเภอโนนไทยติดตามงานโครงการบัลลังก์โมเดล

วันพุธที่  26  เมษายน  2560  เวลา 16.00 น. ร้อยตรีฐนนท์ธรณ์  กวีกิจรัตนา  นายกเทศมนตรีตำบลบัลลังก์  ให้การต้อนรับนายธงชัย โอฬารพัฒนะชัย นายอำเภอโนนไทย พร้อมด้วยนายประจักษ์ กิติวรรณ ปศุสัตว์อำเภอโนนไทย และ นายธิติพัทธ์ ชัญถาวร นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรฯสำนักงานเกษตรอำเภอโนนไทย ติดตามความก้าวหน้าโครงการบัลลังก์โมเดล ตรวจเยี่ยมโครงการเพิ่มประสิทธิภาพอ่างเก็บน้ำลำเชียงไกรฯ (การก่อสร้างถนนรอบอ่างฯ) และตรวจพื้นที่ดำเนินงานการพัฒนาเชิงพื้นที่ประยุกต์แนวพระราชดำริ (ปิดทองหลังพระ) เพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาชนบทเชิงพื้นที่ โดยมีคณะผู้บริหาร, สท., ผอ.ช่างฯ ให้การต้อนรับ ณ ห้องรับรองฯ บริเวณก่อสร้างถนนรอบอ่างฯ ม.10 และบึงคำคู ม.3 ต.บัลลังก์ อ.โนนไทย  จ.นครราชสีมาให้การต้อนรับนายอำเภอโนนไทยติดตามงานโครงการบัลลังก์โมเดล

ข่าว ณ วันที่ 26 เม.ย. 60 เวลา 11:35 น. โดย super