956 )ต้อนรับนายณรงค์ วุ่นซิ้ว รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา พร้อมด้วยคณะทำงานมูลนิธิปิดทองหลังพระสืบสานแนวพระราชดำริ

วันพฤหัสบดีที่  20  เมษายน  2560  เวลา 10.00 น. นายณรงค์ วุ่นซิ้ว รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา พร้อมด้วยคณะทำงานมูลนิธิปิดทองหลังพระสืบสานแนวพระราชดำริ รับฟังการบรรยายสรุปโครงการพื้นที่ต้นแบบบูรณาการแก้ไขปัญหาและพัฒนาพื้นที่ตำบลบัลลังก์ ตามแนวพระราชดำริ ณ อาคารผู้สูงอายุฯ ตรวจเยี่ยมศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดำริและโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ ของ ทต.บัลลังก์ และตรวจเยี่ยมโรงเรียนอาหารกลางวันตามแนวพระราชดำริฯ ณ รร.บึงคำคู ต.บัลลังก์ อ.โนนไทยต้อนรับนายณรงค์ วุ่นซิ้ว รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา พร้อมด้วยคณะทำงานมูลนิธิปิดทองหลังพระสืบสานแนวพระราชดำริ

ข่าว ณ วันที่ 20 เม.ย. 60 เวลา 15:23 น. โดย super