955 )ประธานการประชุมสมาชิกวิสาหกิจชุมชนโคแปลงใหญ่ตำบลบัลลังก์

วันจันทร์ที่  24  เมษายน  2560  เวลา 09.00 น. ร้อยตรีฐนนท์ธรณ์  กวีกิจรัตนา  นายกเทศมนตรีตำบลบัลลังก์  เป็นประธานการประชุมสมาชิกวิสาหกิจชุมชนโคแปลงใหญ่ตำบลบัลลังก์ โดยมี จนท.จากสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์นครราชสีมา ดำเนินการบรรยายระบบบัญชี และการจัดทำบัญชีครัวเรือน ณ อาคารผู้สูงอายุฯ, เวลา 11.00 น. ร่วมประชุมสมาชิกวิสาหกิจชุมชนโคเนื้อสร้างอาชีพตำบลบัลลังก์ โดยมีนายประจักษ์ กิติวรรณ ปศุสัตว์อำเภอโนนไทย เป็นประธานการชี้แจงการดำเนินงาน ณ ห้องรับรองฯ, เวลา 15.00 น. ดำเนินการปลูกหญ้าเนเปียร์สำหรับเลี้ยงสัตว์ ปรับภูมิทัศน์ ป้องกันดินพังทลาย และใช้พื้นที่ให้เกิดประโยชน์ ณ บริเวณด้านหลังอาคารผู้สูงอายุฯ และอาคารป้องกันฯ ทต.บัลลังก์ อ.โนนไทยประธานการประชุมสมาชิกวิสาหกิจชุมชนโคแปลงใหญ่ตำบลบัลลังก์

ข่าว ณ วันที่ 24 เม.ย. 60 เวลา 14:10 น. โดย super