954 )ให้การต้อนรับนายสุรชาติ ถนอม เจ้าหน้าที่ฝ่ายสื่อสารอาวุโส สถาบันส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมปิดทองหลังพระ พร้อมด้วยนายอนุสรณ์ ดีประยูร และ น.ส.อาทิตยา จันธงฤทธิ์ ทีมบันทึกเทปมูลนิธิปิดทองหลังพระ

วันอาทิตย์ที่  23  เมษายน  2560 เวลา 09.30 น. ร้อยตรีฐนนท์ธรณ์ กวีกิจรัตนา นายกเทศมนตรีตำบลบัลลังก์ ให้การต้อนรับนายสุรชาติ ถนอม เจ้าหน้าที่ฝ่ายสื่อสารอาวุโส สถาบันส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมปิดทองหลังพระ พร้อมด้วยนายอนุสรณ์ ดีประยูร และ น.ส.อาทิตยา จันธงฤทธิ์ ทีมบันทึกเทปมูลนิธิปิดทองหลังพระ เพื่อทำการสัมภาษณ์ บันทึกเทปกิจกรรม ณ ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง ตามพระราชดำริ ทต.บัลลังก์ และประชาชนที่นำแนวทางหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง จากการขยายผลของศูนย์ฯ ไปใช้ในการดำรงชีวิตและการประกอบอาชีพ  ณ บ้านกุดเวียน ม.4 ต.บัลลังก์  เพื่อนำเสนอและแสดงผลงานในเวที ” โครงการแลกเปลี่ยน เรียนรู้ การพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืน ตามพระราชดำริ” โดยท่านปลัดกระทรวงมหาดไทย กรุณาเดินทางมาเป็นประธาน ใน 9 พ.ค.60 ณ ม.ราชภัฏนครราชสีมา อ.เมืองฯให้การต้อนรับนายสุรชาติ ถนอม เจ้าหน้าที่ฝ่ายสื่อสารอาวุโส สถาบันส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมปิดทองหลังพระ พร้อมด้วยนายอนุสรณ์ ดีประยูร และ น.ส.อาทิตยา จันธงฤทธิ์ ทีมบันทึกเทปมูลนิธิปิดทองหลังพระ

ข่าว ณ วันที่ 23 เม.ย. 60 เวลา 8:02 น. โดย super