953 )รับมอบปลากระป๋องจาก หจก.ศักดิ์สิทธิ์ สามพราน การช่าง และบริษัทไทยรวมศิลพัฒนาอุตสาหกรรม จำกัด

วันเสาร์ที่  22  เมษายน  2560  ร้อยตรีฐนนท์ธรณ์  กวีกิจรัตนา  นายกเทศมนตรีตำบลบัลลังก์  และคณะรับมอบปลากระป๋องจำนวน  300  ลัง  (14,400  กระป๋อง)  จากห้างหุ้นส่วนจำกัดศักดิ์สิทธิ์  สามพราน  การช่าง  และบริษัทไทยรวมสินพัฒนาอุตสาหกรรม  จำกัด  ตามโครงการช่วยเหลือนักเรียนในถิ่นทุรกันดาร  เพื่อใช้ประกอบเป็นอาหารกลางวันฯ  ซื่งเป็นการบริจากและได้ส่งเจ้าหน้าที่ไปทำการส่งมอบให้เป็นคร้ังที่ 2  แล้ว  (คร้ังที่ 1 จำนวน  300  ลัง)  ณ  ที่ทำการเทศบาลตำบลบัลลังก์  อำเภอโนนไทย  จังหวัดนครราชสีมารับมอบปลากระป๋องจาก หจก.ศักดิ์สิทธิ์ สามพราน การช่าง และบริษัทไทยรวมศิลพัฒนาอุตสาหกรรม จำกัด

ข่าว ณ วันที่ 22 เม.ย. 60 เวลา 14:11 น. โดย super