950 )เข้านมัสการหลวงพ่อคูณ วรปัญโญ ในวันสงกรานต์ ประจำปี 2560

วันพฤหัสบดีที่  13  เมษายน  2560  เวลา  10.00 น.  ร้อยตรีฐนนท์ธรณ์  กวีกัจรัตนา  นายกเทศมนตรีตำบลบัลลังก์  พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร  เข้านมัสการพระครูประโชติปัญญากร  (หลวงพ่อคูณ  วรปัญโญ  วัดบัลลังก์)  เพื่อรดน้ำขอพรท่านเนื่องในวันสงกรานต์และวันปีใหม่ไทย   เวลา  10.50 น.  นายกเทศมนตรีและคณะ  ได้เดินทางไปเยี่ยมให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ อปพร.  ที่มาคอยให้บริการจุดบริการประชาชนช่วงเทศกาลสงกรานต์  ที่ทางเทศบาลตำบลบัลลังก์  ได้จัดเตรียมสถานที่ไว้บริการพี่น้องประชาชนในพื้นที่  และผู้ที่สัญจรผ่านไปมา  พร้อมทัั้งรณรงค์การลดอุบัติเหตุตามท้องถนนสายต่างๆ  ในพื้นที่ตำบลบัลลังก์ด้วยเข้านมัสการหลวงพ่อคูณ วรปัญโญ ในวันสงกรานต์ ประจำปี 2560 

ข่าว ณ วันที่ 13 เม.ย. 60 เวลา 13:44 น. โดย super