949 )การลงทะเบียนผู้มีรายได้น้อยของเทศบาลตำบลบัลลังก์

วันอังคารที่  11  เมษายน  2560  เวลา  08.30 น.  ร้อยตรีฐนนท์ธรณ์  กวีกิจรัตนา  นายกเทศมนตรีตำบลบัลลังก์  ได้พบปะพูดคุยกับพี่น้องประชาชนชาวตำบลบัลลังก์  ที่ได้เดินทางมาลงข้อมูลผู้มีรายได้น้อย  ที่ทางรัฐบาลได้ให้มีการลงทะเบียนกันทั่วประเทศ  ทั้งนี้ทางเทศบาลตำบลบัลลังก์  ได้ขอความอนุเคราะห์เจ้าหน้าที่จากธนาคารออมสิน  พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่เทศบาลช่วยในการลงข้อมูลผู้มีรายได้น้อยให้กับพี่น้องประชาชน  ในระหว่างวันที่  11 – 12  เมษายน  2560  ณ  ศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุเทศบาลตำบลบัลลังก์การลงทะเบียนผู้มีรายได้น้อยของเทศบาลตำบลบัลลังก์

ข่าว ณ วันที่ 11 เม.ย. 60 เวลา 15:32 น. โดย super