947 )การประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการระดับอำเภอ (DW) เจ้าหน้าที่ส่งเสริม สายที่ 1 ครั้งที่ 2/2560

วันนี้ 19 เม.ย.60 เวลา 10.00 น. นายธงชัย โอฬารพัฒนะชัย นายอำเภอโนนไทย กรุณาพบปะและบรรยายพิเศษการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการระดับอำเภอ (DW) เจ้าหน้าที่ส่งเสริม สายที่ 1 ครั้งที่ 2/2560 ผู้เข้าร่วมประชุมสัมมนาประกอบด้วยเกษตรอำเภอ/ผู้แทน 32 อำเภอ ดำเนินการโดยสำนักงานเกษตรจังหวัดนครราชสีมา ร่วมกับสำนักงานเกษตรอำเภอโนนไทย ณ ศาลาประชาคมบ้านเมืองเก่า ม.12 ต.บัลลังก์ อ.โนนไทยการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการระดับอำเภอ (DW) เจ้าหน้าที่ส่งเสริม สายที่ 1 ครั้งที่ 2/2560

ข่าว ณ วันที่ 19 เม.ย. 60 เวลา 17:32 น. โดย super