946 )ประธานชี้แจงเปิดลงทะเบียนโครงการสวัสดิการแห่งรัฐ (ผู้มีรายได้น้อย) 2560

วันอังคารที่  16  เมษายน  2560  เวลา 10.00 น. ร้อยตรีฐนนท์ธรณ์  กวีกิจรัตนา  นายกเทศมนตรีตำบลบัลลังก์  เป็นประธานชี้แจงเปิดลงทะเบียนโครงการสวัสดิการแห่งรัฐ (ผู้มีรายได้น้อย) 2560 โดยความร่วมมือจากธนาคารออมสิน สาขาโนนไทย ร่วมกับเทศบาลตำบลบัลลังก์ จัดเจ้าหน้าที่รับลงทะเบียนและอำนวยความสะดวกแก่ผู้ประสงค์เข้าร่วมโครงการฯ ระหว่าง 11 – 12 เม.ย.60 โดยวันนี้มีผู้มาลงทะเบียนมากกว่า 700 ราย ณ อาคารผู้สูงอายุฯ ทต.บัลลังก์ประธานชี้แจงเปิดลงทะเบียนโครงการสวัสดิการแห่งรัฐ (ผู้มีรายได้น้อย) 2560

ข่าว ณ วันที่ 11 เม.ย. 60 เวลา 15:58 น. โดย super