945 )พิธีรดน้ำขอพรท่านนายอำเภอโนนไทย

วันจันทร์ที่  10  เมษายน  2560  เวลา  13.30 น.  ร้อยตรีฐนนท์ธรณ์  กวีกิจรัตนา  นายกเทศมนตรีตำบลบัลลังก์  คณะผู้บริหาร  ปลัดเทศบาล  ร่วมแสดงความยินดีในวันครบรอบวันคล้ายวันเกิดของท่านนายอำเภอธงชัย  โอฬารพัฒนะชัย  นายอำเภอโนนไทย  และร่วมพิธีรดน้ำขอพรเนื่องในวันปีใหม่ไทย  เทศกาลวันสงกรานต์  มีหัวหน้าส่วนราชการ  ข้าราชการ  พี่น้องประชาชนเข้าร่วมพิธีรดน้ำขอพร  ณ  ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอโนนไทยพิธีรดน้ำขอพรท่านนายอำเภอโนนไทย

ข่าว ณ วันที่ 10 เม.ย. 60 เวลา 10:23 น. โดย super