944 )เวทีเสวนาสาธารณะสงกรานต์ปลอดภัย ปลอดเหล้า เทศบาลตำบลบัลลังก์ และประชุมสมาชิกโคแปลงใหญ่

วันจันทร์ที่  10  เมษายน  2560  เวลา  10.00 น.  ร้อยตรีฐนนท์ธรณ์  กวีกิจรัตนา  นายกเทศมนตรีตำบลบัลลังก์  ให้การต้อนรับนายธงชัย  โอฬารพัฒนะชัย  นายอำเภอโนนไทย  เป็นประธานเวทีสาธารณะสงกรานต์ปลอดภัย  ปลอดเหล้า  หัวข้อ  จริงหรือไม่  ด่านแรกที่สกัดความเสี่ยงอุบัติเหตุเทศกาลสงกรานต์ของเทศบาลตำบลบัลลังก์  ต้องเริ่มจากด่านครอบครัว  โดยมีผู้แทนสถานีตำรวจภูธรโนนไทย  นายกเทศมนตรีฯ  ผู้นำท้องที่  และผู้แทนสำนักงานเสริมสร้างสุขภาพฯ (สสส.)  ร่วมเวทีเสวนา  โดย ดร.คมกริช  ฤทธิบุรี  สาธารณสุขอำเภอโนนไทย  กรุณาเป็นพิธีกรดำเนินรายการ  และในเวลา  13.30 น.  เป็นประธานประชุมจัดทำแผนการดำเนินงานสมาชิกโคแปลงใหญ่  ณ  ศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุเทศบาลตำบลบัลลังก์เวทีเสวนาสาธารณะสงกรานต์ปลอดภัย ปลอดเหล้า เทศบาลตำบลบัลลังก์ และประชุมสมาชิกโคแปลงใหญ่

ข่าว ณ วันที่ 10 เม.ย. 60 เวลา 17:48 น. โดย super