943 )ท่านสุวิทย์ คำดี เดินทางไปรับตำแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธ์

วันอาทิตย์ที่ 9 เม.ย.60 เวลา 07.30 น. ท่านสุวิทย์ คำดี ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ พร้อมด้วย คุณเนตรชนก คำดี นายกเหล่ากาชาดจังหวัดกาฬสินธ์ เปิดบ้านพักให้หัวหน้าส่วนราชการ เข้าแสดงความยินดีฯ ณ บ้านพัก อ.เมืองนครราชสีมา และเวลา 12.30 น. ท่านผู้ว่าจังหวัดกาฬสินธ์ และนายกเหล่ากาชาดจังหวัดกาฬสินธ์ เปิดโอกาสให้หัวหน้าส่วนราชการ ผู้นำท้องที่ ท้องถิ่น ข้าราชการ ประชาชน ร่วมแสดงยินดี พร้อมกับรับฟังโอวาทและคำอวยพรเพื่อความเป็นศิริมงคลเนื่องโอกาสเดินทางเข้ารับเข้ารับตำแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัดฯ ณ บ้านพักผู้ว่าฯ อ.เมือง จ.กาฬสินธ์ท่านสุวิทย์ คำดี เดินทางไปรับตำแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธ์

ข่าว ณ วันที่ 09 เม.ย. 60 เวลา 17:39 น. โดย super