939 )ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา ประธานประชุมติดตามความก้าวหน้างานพัฒนาโครงการเพิ่มประสิทธิภาพความจุอ่างเก็บน้ำฯ

วันศุกร์ที่  7  เมษายน  2560  เวลา  14.00 น.  ร้อยตรีฐนนท์ธรณ์  กวีกิจรัตนา  นายกเทศมนตรีตำบลบัลลังก์  ข้าราชการ  พี่น้องประชาชน  ให้การต้อนรับนายวิเชียร  จันทรโณทัย  ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา  เป็นประธานการประชุมติดตามความก้าวหน้างานพัฒนาโครงการเพิ่มประสิทธิภาพความจุอ่างเก็บน้ำฯ  และลุ่มน้ำลำเชียงไกร (ตอนล่าง)  ณ  ศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุเทศบาลตำบลบัลลังก์  ตรวจพื้นที่งานก่อสร้างฯ  บริเวณอ่างเก็บน้ำลำเชียงไกร  และอ่างเก็บน้ำหนองกก  ตำบลบัลลังก์  อำเภอโนนไทย  ดูการดำเนินงานก่อสร้างอาคารบังคับน้ำบ้านซิน  ตำบลค้างพลู  และอาคารบังคับน้ำบ้านจาน  ตำบลกำปัง  อำเภอโนนไทย  จังหวัดนครราชสีมา ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา ประธานประชุมติดตามความก้าวหน้างานพัฒนาโครงการเพิ่มประสิทธิภาพความจุอ่างเก็บน้ำฯ

ข่าว ณ วันที่ 08 เม.ย. 60 เวลา 17:06 น. โดย super