938 )พิธีบวงสรวงท้าวสุรนารี ประจำปี 2560 หน้าที่ว่าการอำเภอโนนไทย

วันศุกร์ที่  7  เมษายน  2560  เวลา  09.00 น.  ร้อยตรีฐนนท์ธรณ์  กวีกิจรัตนา  นายกเทศมนตรีตำบลบัลลังก์  ร่วมพิธีบวงสรวงท้าวสุรนารี  ประจำปี  2560  ณ  หน้าที่ว่าการอำเภอโนนไทย  โดยมีนายธงชัย  โอฬารพัฒนะชัย  นายอำเภอโนนไทย   พร้อมด้วยเหล่าข้าราชการ  คหบดี  พ่อค้า  ประชาชนทุกหมู่เหล่าร่วมพิธีพิธีบวงสรวงท้าวสุรนารี ประจำปี 2560 หน้าที่ว่าการอำเภอโนนไทย

ข่าว ณ วันที่ 07 เม.ย. 60 เวลา 10:44 น. โดย super