937 )ประชุมสมาชิกกลุ่มโคเนื้อสร้างอาชีพตำบลบัลลังก์

วันพฤหัสบดีที่  6  เมษายน  2560  เวลา  10.00 น.  ร้อยตรีฐนนท์ธรณ์  กวีกิจรัตนา  นายกเทศมนตรีตำบลบัลลังก์  เป็นประธานประชุมสมาชิกกลุ่มโคเนื้อสร้างอาชีพตำบลบัลลังก์  เพื่อชี้แจงแนวทางการเข้าร่วมโครงการ  มีการคัดเลือกคณะทำงาน  การเตรียมจดทะเบียนกลุ่มวิสาหกิจชุมชน  และดำเนินการตามวัตถุประสงค์ของกลุ่มต่อไป  ณ  อาคารศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุเทศบาลตำบลบัลลังก์  อำเภอโนนไทย  จังหวัดนครราชสีมาประชุมสมาชิกกลุ่มโคเนื้อสร้างอาชีพตำบลบัลลังก์

ข่าว ณ วันที่ 06 เม.ย. 60 เวลา 9:16 น. โดย super