935 )ประชุมระดมความคิด เรื่องการพัฒนาระบบแกนนำสุขภาพประจำครอบครัว

วันจันทร์ที่  3  เมษายน  2560  เวลา  09.00 น.  ร้อยตรีฐนนท์ธรณ์  กวีกิจรัตนา  นายกเทศมนตรีตำบลบัลลังก์  ให้การต้อนรับ ดร.สมภพ  อาจชนะศึก  ประธานในพิธี  โดยสำนักงานสนับสนุนบริการสุขภาพ เขต 9 จังหวัดนครราชสีมา  มีกำหนดการลงพื้นที่  เพื่อเก็บข้อมูลวิจัยการพัฒนาระบบแกนนำสุขภาพประจำครอบครัว  (พื้นที่ตำบลจัดการสุขภาพตนเองแบบบูรณาการ ตจบ.)  และร่วมประชุมระดมความคิด  ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้  ผ่านกลไกแกนนำชุมชน  แกนนำสุขภาพ  ณ  อาคารศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุเทศบาลตำบลบัลลังก์ประชุมระดมความคิด เรื่องการพัฒนาระบบแกนนำสุขภาพประจำครอบครัว

ข่าว ณ วันที่ 03 เม.ย. 60 เวลา 13:34 น. โดย super