932 )พิธีเปิด – ปิด กีฬาบัลลังก์เกมส์ครั้งที่ 37 ประจำปี 2560

วันศุกร์ที่  24  มีนาคม  2560  เวลา  08.30  น.  ร้อยตรีฐนนท์ธรณ์  กวีกิจรัตนา  นายกเทศมนตรีตำบลบัลลังก์  ให้การต้อนรับนายธงชัย  โอฬารพัฒนะชัย  นายอำเภอโนนไทย  ที่ให้เกียรติเป็นประธานเปิดการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติดบัลลังก์เกมส์  ครั้งที่  37  ประจำปี  2560  ณ  สนามกีฬากลางบ้านคูเมือง  มีผู้บริหาร  ปลัด  ผอ.โรงเรียน  พนักงาน  ผู้ใหญ่บ้าน  พี่น้องประชาชน  รวมทั้งเยาวชนที่เป็นนักกีฬาเข้าร่วมพิธีเปิดการแข่งขันพิธีเปิด – ปิด กีฬาบัลลังก์เกมส์ครั้งที่ 37 ประจำปี 2560

ข่าว ณ วันที่ 24 มี.ค. 60 เวลา 15:51 น. โดย super