931 )ประชุมเตรียมการต้อนรับคณะรองผู้ว่าราชการจังหวัด 5 จังหวัดและรองอธิบดีกรมพัฒนาชุมชน

วันพุธที่  22  มีนาคม  2560  เวลา 14.00 น. นายธงชัย โอฬารพัฒนะชัย นายอำเภอโนนไทย เป็นประธานการประชุมเตรียมการต้อนรับคณะรองผู้ว่าราชการจังหวัด 5 จังหวัดและรองอธิบดีกรมพัฒนาชุมชน ในโอกาสเดินทางเข้าศึกษาดูงานและรับฟังการบรรยายสรุปการดำเนินโครงการ ” เกษตรพึ่งตน ข้าวโพดยั่งยืน ” บัลลังก์ โมเดล และโครงการที่ได้รับอนุมัติจากรัฐบาล (ในวันที่ 26 มี.ค.60 ณ พื้นที่ ต.บัลลังก์) โดยมีนางยุพวัลย์ ชมชื่นดี เกษตรอำเภอโนนไทย, ผู้บริหาร, ปลัดฯ, คุณชัยวัฒน์ สนไธสง ผจก.ทั่วไปฝ่ายวัตถุดิบภาคอีสาน บ.กรุงเทพโปรดิ๊วสฯ และคณะ ร่วมประชุม และรับฟังแนวทางการปฏิบัติ ณ ห้องรับรอง ทต.บัลลังก์ อ.โนนไทยประชุมเตรียมการต้อนรับคณะรองผู้ว่าราชการจังหวัด 5 จังหวัดและรองอธิบดีกรมพัฒนาชุมชน

ข่าว ณ วันที่ 23 มี.ค. 60 เวลา 13:06 น. โดย super