930 )นายกเทศมนตรีลงพื้นที่ดูการดำเนินงานโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายไปบ้านเมืองเก่า

วันพุธที่  22  มีนาคม  2560  ร้อยตรีฐนนท์ธรณ์  กวีกิจรัตนา  นายกเทศมนตรีตำบลบัลลังก์  ลงพื้นที่ดูโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายไปบ้านเมืองเก่า  ที่กำลังดำเนินการก่อสร้างจากผู้รับเหมา  จากการดำเนินการนี้แล้วเสร็จจะทำให้พี่น้องประชาชนได้สัญจรไปมาสะดวกยิ่งขึ้น  และมีความรวดเร็วในการขนส่งผลผลิตออกสู่ตลาดนายกเทศมนตรีลงพื้นที่ดูการดำเนินงานโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายไปบ้านเมืองเก่า

ข่าว ณ วันที่ 23 มี.ค. 60 เวลา 9:44 น. โดย super