929 )ให้การต้อนรับนายมุรธาธีร์ รักชาติเจริญ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา พร้อมด้วยนางไพรวัลย์ รักชาติเจริญ นายอำเภอโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม

วันอาทิตย์ที่  19  มีนาคม  2560 เวลา 09.30 น. ร้อยตรีฐนนท์ธรณ์  กวีกิจรัตนา  นายกเทศมนตรีตำบลบัลลังก์  ให้การต้อนรับนายมุรธาธีร์ รักชาติเจริญ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา พร้อมด้วยนางไพรวัลย์ รักชาติเจริญ นายอำเภอโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม กรุณาเดินทางเข้าตรวจเยี่ยมและเตรียมความพร้อมในโอกาสที่คณะรองผู้ว่าราชการจังหวัด 5 จังหวัดและรองอธิบดีกรมพัฒนาชุมชน จะเดินทางเข้าศึกษาดูงานและรับฟังการบรรยายสรุปการดำเนินโครงการ ” เกษตรพึ่งตน ข้าวโพดยั่งยืน ” บัลลังก์ โมเดล และโครงการที่ได้รับอนุมัติจากรัฐบาล (ในวันที่ 26 มี.ค.60 ณ พื้นที่ตำบลบัลลังก์) โดยมีนางยุพวัลย์ ชมชื่นดี เกษตรอำเภอโนนไทย, ผู้บริหาร/สมาชิกสภาท้องถิ่น,ผู้นำท้องที่ และผู้แทน บ.กรุงเทพโปรดิ๊วสฯ ให้การต้อนรับ และรับฟังแนวทางการปฏิบัติ ณ ห้องรับรอง ทต.บัลลังก์ อ.โนนไทย  จ.นครราชสีมาให้การต้อนรับนายมุรธาธีร์ รักชาติเจริญ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา พร้อมด้วยนางไพรวัลย์ รักชาติเจริญ นายอำเภอโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม

ข่าว ณ วันที่ 19 มี.ค. 60 เวลา 9:12 น. โดย super