928 )ให้การต้อนรับพลตรีวิฑูรย์ ศิริปักมานนท์ ผบ.มทบ21/ผบ.กกล.รส.จว.น.ม. และคณะ เดินทางมาตรวจเยี่ยม พบปะหัวหน้าส่วนราชการ

วันพุธที่ 22 มีนาคม  2560  เวลา 09.30 น.  พลตรีวิฑูรย์ ศิริปักมานนท์ ผบ.มทบ21/ผบ.กกล.รส.จว.น.ม. และคณะ เดินทางมาตรวจเยี่ยม พบปะหัวหน้าส่วนราชการ โดยมีนายธงชัย โอฬารพัฒนะชัย นายอำเภอโนนไทย กล่าวต้อนรับ พันเอกจิรัฐ ช่วงฉ่ำ รอง ผบ.ร.23 บรรยายสถานการณ์การปฏิบัติชุด กกล.รส.ร.23, นายกเทศมนตรีฯ บรรยายสรุปการดำเนินงานโครงการบัลลังก์โมเดล, น.ส.มุทิตา เพ็ชรจะบก หัวหน้าฝ่ายส่งนำ้และบำรุงรักษาที่ 4 รายงานความก้าวหน้างานก่อสร้างโครงการพัฒนาลุ่มน้ำลำเชียงไกร (ตอนล่าง) พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ ผู้นำท้องที่ ท้องถิ่น อสม. ร่วมให้การต้อนรับ ณ อาคารผู้สูงอายุฯ และตรวจพื้นที่การก่อสร้างฯ ณ อ่างเก็บน้ำฯ ต.บัลลังก์, อาคารบังคับน้ำบ้านซิน ต.ค้างพลู อ.โนนไทย  จังหวัดนครราชสีมาให้การต้อนรับพลตรีวิฑูรย์ ศิริปักมานนท์ ผบ.มทบ21/ผบ.กกล.รส.จว.น.ม. และคณะ เดินทางมาตรวจเยี่ยม พบปะหัวหน้าส่วนราชการ

ข่าว ณ วันที่ 22 มี.ค. 60 เวลา 16:37 น. โดย super