927 )ให้การต้อนรับนายมังกรฯ นักวิชาการสัตวบาลชำนาญการ ประชุมชี้แจงโครงการเกษตรแปลงใหญ่

วันพุธที่  15  มีนาคม  2560  เวลา  09.30  น.  ร้อยตรีฐนนท์ธรณ์  กวีกิจรัตนา  นายกเทศมนตรีตำบลบัลลังก์  ให้การต้อนรับนายมังกร  บุญค้ำ  นักวิชาการสัตวบาลชำนาญการ  ปศุสัตว์จังหวัดนครราชสีมา  เป็นประธานการประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินงานโครงการเกษตรแปลงใหญ่  (วิสาหกิจชุมชนผู้เลี้ยงสัตว์ตำบลบัลลังก์)  โดยมีนายประจักษ์  กิติวรรณ  ปศุสัตว์อำเภอโนนไทย  และคณะ  เข้าร่วมประชุมและร่วมเสนอแนะแนวทางการวางแผนงานร่วมกัน  ณ  อาคารผู้สูงอายุเทศบาลตำบลบัลลังก์ให้การต้อนรับนายมังกรฯ นักวิชาการสัตวบาลชำนาญการ ประชุมชี้แจงโครงการเกษตรแปลงใหญ่ 

ข่าว ณ วันที่ 15 มี.ค. 60 เวลา 11:34 น. โดย super