926 )ให้การต้อนรับพลตรีธวัชชัย ชวนสมบูรณ์ ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาภาค 5 ในโอกาสส่งมอบโครงการแหล่งน้ำ

วันอังคารที่  14  มีนาคม  2560  เวลา  09.00 น.  ร้อยตรีฐนนท์ธรณ์  กวีกิจรัตนา  นายกเทศมนตรีตำบลบัลลังก์  ให้การต้อนรับพลตรีธวัชชัย  ชวนสมบูรณ์  ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาภาค 5  หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา  ในโอกาสเดินทางมาเป็นประธานส่งมอบโครงการขุดลอกแหล่งน้ำ  เพื่อเตรียมการรับมือปัญหาภัยแล้งในพื้นที่ตำบลบัลลังก์  ณ  โรงเรียนบึงคำคู  บึงโนนเจดีย์  และบึงบัลลังก์  ตำบลบัลลังก์  อำเภอโนนไทย  จังหวัดนครราชสีมาให้การต้อนรับพลตรีธวัชชัย ชวนสมบูรณ์ ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาภาค 5 ในโอกาสส่งมอบโครงการแหล่งน้ำ

ข่าว ณ วันที่ 14 มี.ค. 60 เวลา 8:02 น. โดย super