921 )นายกเทศมนตรีตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจครัวเรือนสัมมาชีพสาธิตการทำดอกไม้จันทน์ตามโครงการ “เสริมสร้างสัมมาชีพชุมชน”

วันอังคารที่  7  มีนาคม  2560  เวลา 10.39 น. ร้อยตรีฐนนท์ธรณ์  กวีกิจรัตนา  นายกเทศมนตรีตำบลบัลลังก์  ตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจครัวเรือนสัมมาชีพสาธิตการทำดอกไม้จันทน์ตามโครงการ “เสริมสร้างสัมมาชีพชุมชน” ณ ศาลา SML บ.กระดาน ม.6 ต.บัลลังก์,เวลา 13.30 น. ตรวจความก้าวหน้างานขุดลอกแหล่งน้ำเพื่อเพิ่มความจุอ่างเก็บน้ำหนองกก ฝั่งซ้าย-ขวา และงานก่อสร้างสถานีสูบน้ำด้วยกระแสไฟฟ้า (ส่งน้ำไปยัง ต.สายออ,บึงสระจรเข้ ต.โนนไทย) ณ อ่างเก็บน้ำหนองกก ม.8 ต.บัลลังก์ อ.โนนไทย จ.นครราชสีมานายกเทศมนตรีตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจครัวเรือนสัมมาชีพสาธิตการทำดอกไม้จันทน์ตามโครงการ “เสริมสร้างสัมมาชีพชุมชน”

ข่าว ณ วันที่ 08 มี.ค. 60 เวลา 16:00 น. โดย super