920 )ให้การต้อนรับนายธงชัยฯ นายอำเภอโนนไทย กรุณาตรวจเยี่ยม พบปะ ให้กำลังใจ และมอบป้าย

วันจันทร์ที่  6  มีนาคม  2560  เวลา 13.30 น. ร้อยตรีฐนนท์ธรณ์  กวีกิจรัตนา  นายกเทศมนตรีตำบลบัลลังก์  ให้การต้อนรับนายธงชัย โอฬารพัฒนะชัย นายอำเภอโนนไทย กรุณาตรวจเยี่ยม พบปะ ให้กำลังใจ และมอบป้าย ” บ้านกุดเวียน มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ” ตามโครงการบ้านสวยเมืองสุข ” ครอบครัวต้นแบบด้านสุขภาพ ” บัลลังก์โมเดล โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ ผู้นำท้องที่ ท้องถิ่น ภาคประชาชน และประชาชนให้การต้อนรับและร่วมสำรวจ ณ ม.4 ต.บัลลังก์ อ.โนนไทย จ.นครราชสีมาให้การต้อนรับนายธงชัยฯ นายอำเภอโนนไทย กรุณาตรวจเยี่ยม พบปะ ให้กำลังใจ และมอบป้าย

ข่าว ณ วันที่ 07 มี.ค. 60 เวลา 15:04 น. โดย super