919 )ออกสำรวจที่ดิน และรับมอบอุปกรณ์กีฬาจากสมาคมสื่อมวลชนสัมพันธ์ประเทศไทยฯ

วันจันทร์ที่  6  มีนาคม  2560  เวลา 09.30 น. ร้อยตรีฐนนท์ธรณ์  กวีกิจรัตนา  นายกเทศมนตรีตำบลบัลลังก์  ออกสำรวจที่ดินร่วมกับนางวาสนา บุญถูก นางละเอียด ดุมขุนทด ราษฏร ม.18 ที่ต้องการอุทิศที่ดินในการขยายถนน กว้าง 4 ม.ยาว 200 ม. (จากเดิมกว้าง 12 ม.) เพื่อสะดวกในการเดินทาง ณ ถนนเชื่อม ม.5-18 ต.บัลลังก์, เวลา 11.00 น. รับมอบอุปกรณ์กีฬาจากสมาคมสื่อมวลชนสัมพันธ์ประเทศไทยฯ เนื่องในวันนักข่าว 60 และให้สัมภาษณ์ประเด็นความร่วมมือระหว่างภาครัฐ-สื่อมวลชน และสถานการณ์ภัยแล้ง ณ ทต.บัลลังก์ และ ม.4 ต.บัลลังก์ อ.โนนไทย จ.นครราชสีมาออกสำรวจที่ดิน และรับมอบอุปกรณ์กีฬาจากสมาคมสื่อมวลชนสัมพันธ์ประเทศไทยฯ

ข่าว ณ วันที่ 06 มี.ค. 60 เวลา 13:06 น. โดย super