918 )ให้การต้อนรับนายธงชัย โอฬารพัฒนะชัย นายอำเภอโนนไทย กรุณาตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจประชาชน ตามโครงการ

วันอาทิตย์ที่  5  มีนาคม  2560  เวลา 14.30 น. ร้อยตรีฐนนท์ธรณ์  กวีกิจรัตนา  นายกเทศมนตรีตำบลบัลลังก์  ให้การต้อนรับนายธงชัย โอฬารพัฒนะชัย นายอำเภอโนนไทย กรุณาตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจประชาชน ตามโครงการ “บ้านสวย เมืองสุข” “โคราชจังหวัดสะอาด” เมืองไทยไร้ขยะ โดยมีผู้นำท้องที่ ท้องถิ่น ผอ.รพ.สต. ให้การต้อนรับ ณ บ้านกุดเวียน และวัดบ้านกุดเวียน ม.4 ต.บัลลังก์ อ.โนนไทย จ.นครราชสีมาให้การต้อนรับนายธงชัย โอฬารพัฒนะชัย นายอำเภอโนนไทย กรุณาตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจประชาชน ตามโครงการ

ข่าว ณ วันที่ 05 มี.ค. 60 เวลา 11:16 น. โดย super