917 )ประชุมเตรียมความพร้อมกระทำพิธีส่งมอบแก้มลิงระบบพวง 3 แห่ง

วันเสาร์ที่  4  มีนาคม  2560  เวลา 14.00 น. ร้อยตรีฐนนท์ธรณ์  กวีกิจรัตนา  นายกเทศมนตรีตำบลบัลลังก์  ร่วมปรึกษาหารือผู้นำหมู่บ้าน (ม.1,3,11,18,19) เตรียมความพร้อมกระทำพิธีส่งมอบแก้มลิงระบบพวง 3 แห่ง ณ บึงคำคู, บึงหนองศาลา ม.11 (ได้แจ้งจาก สนภ.5 เมื่อ 19.00 น. ว่า ในวันที่ 7 มี.ค.60 พลตรีธวัชชัย ชวนสมบูรณ์ ผอ.สนภ.5 ได้รับคำสั่งให้ปฏิบัติหน้าที่ราชองครักษ์ ปฏิบัติหน้าที่เวรประจำพระองค์ฯ จึงขอเลื่อนกำหนดวันกระทำพิธีส่งมอบฯ จากวันที่ 7 มี.ค.60 ออกไปก่อน เมื่อทราบกำหนดวัน เวลา ที่ชัดเจนแล้วจะแจ้งให้ทราบอีกครั้ง) ตรวจการขุดลอกบึงหนองกก ม.5 และการปรับปรุงคลองส่งน้ำฝั่งซ้าย ม.15 ต.บัลลังก์ อ.โนนไทย จ.นครราชสีมาประชุมเตรียมความพร้อมกระทำพิธีส่งมอบแก้มลิงระบบพวง 3 แห่ง

ข่าว ณ วันที่ 04 มี.ค. 60 เวลา 14:49 น. โดย super