916 )ให้การต้อนรับ ร.อ.รัชฎาบดินทร์ ชาญวิทยาณัฏฐ์ หน.ชุดปฏิบัติงานช่างพัฒนาแหล่งน้ำ สำนักงานพัฒนาภาค 5

วันศุกร์ที่  3  มีนาคม  2560  เวลา 14.00 น. ร้อยตรีฐนนท์ธรณ์ กวีกิจรัตนา นายกเทศมนตรีตำบลบัลลังก์ ให้การต้อนรับ ร.อ.รัชฎาบดินทร์ ชาญวิทยาณัฏฐ์ หน.ชุดปฏิบัติงานช่างพัฒนาแหล่งน้ำ สำนักงานพัฒนาภาค 5 หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา กองบัญชาการกองทัพไทย เพื่อหารือเตรียมกระทำพิธีส่งมอบแก้มลิงระบบพวง (3 แห่ง ใน 7 มี.ค.60 โดย พลตรีธวัชชัย ชวนสมบูรณ์ ผู้อำนวยการฯ เป็นประธาน ) ณ ห้องปฏิบัติราชการฯ, ร่วมตรวจแปลงปลูกหญ้าเนเปียร์ ณ แปลงหญ้าประชารัฐสามัคคีฯ,การซ่อมปรับปรุงคลองส่งน้ำฝั่งขวา 3 กม. ที่ ม.1,ตรวจสถานที่กระทำพิธีส่งมอบแก้มลิงฯ ณ บึงคำคู บ.คูเมือง ม.3 และตรวจเยี่ยมการพัฒนาและการรักษาความสะอาด ตามโครงการโคราชจังหวัดสะอาด ตามแนวทางประชารัฐประเทศไทยไร้ขยะฯ ณ บ้านกุดเวียน ม.4 ต.บัลลังก์ อ.โนนไทย  จ.นครราชสีมาให้การต้อนรับ ร.อ.รัชฎาบดินทร์ ชาญวิทยาณัฏฐ์ หน.ชุดปฏิบัติงานช่างพัฒนาแหล่งน้ำ สำนักงานพัฒนาภาค 5

ข่าว ณ วันที่ 03 มี.ค. 60 เวลา 15:56 น. โดย super