915 )ประชุมคณะทำงาน “โครงการบ้านสวยเมืองสุข” เทศบาลตำบลบัลลังก์

วันพฤหัสบดีที่  2  มีนาคม  2560  เวลา  14.00 น.  ร้อยตรีฐนนท์ธรณ์  กวีกิจรัตนา  นายกเทศมนตรีตำบลบัลลังก์  ให้การต้อนรับนายธงชัย  โอฬารพัฒนะชัย  นายอำเภอโนนไทย  เป็นประธานประชุมคณะทำงาน  “โครงการบ้านสวย  เมืองสุข”  เพื่อติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงาน  ณ  ศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุเทศบาลตำบลบัลลังก์  อำเภอโนนไทย  จังหวัดนครราชสีมาประชุมคณะทำงาน “โครงการบ้านสวยเมืองสุข” เทศบาลตำบลบัลลังก์

ข่าว ณ วันที่ 02 มี.ค. 60 เวลา 11:40 น. โดย super