914 )นายกมอบปลากระป๋องให้กับโรงเรียนในพื้นที่ และประชุมผู้นำระดับตำบล

วันพุธที่ 1 มีนาคม 2560  เวลา 13.00 น. ร้อยตรีฐนนท์ธรณ์  กวีกิจรัตนา  นายกเทศมนตรึตำบลบัลลังก์  ดำเนินการมอบปลากระป๋อง 300 ลัง (ขนาดบรรจุ 48 กระป๋อง/ลัง) ให้กับโรงเรียนในเขตพื้นที่ ทต.บัลลังก์ ตามวัตถุประสงค์ของผู้มีจิตศรัทธา เพื่อใช้ประกอบอาหารกลางวันแก่เด็กนักเรียน ณ หน้าสำนักงานฯ, เวลา 13.30 น. ประชุมผู้นำระดับตำบล เพื่อหารือเตรียมการจัดกิจกรรมในห้วงเดือน มี.ค.60 ประกอบด้วย การกระทำพิธีส่งมอบแก้มลิงระบบพวง การประเมินโครงการบ้านสวยเมืองสุข การจัดการแข่งขันกีฬาบัลลังก์เกมส์ การงานวัน อสม. ณ อาคารผู้สูงอายุฯ ทต.บัลลังก์นายกมอบปลากระป๋องให้กับโรงเรียนในพื้นที่ และประชุมผู้นำระดับตำบล

ข่าว ณ วันที่ 01 มี.ค. 60 เวลา 14:26 น. โดย super