913 )ให้การต้อนรับ ร.อ.รัชฎาบดินทร์ ชาญวิทยาณัฏฐ์ หน.ชุดปฏิบัติงานงานช่างพัฒนาแหล่งน้ำ สำนักงานพัฒนาภาค 5

วันจันทร์ที่ 27 กุมภาพันธ์ 2560  เวลา 14.00 น. ร้อยตรีฐนนท์ธรณ์  กวีกิจรัตนา  นายกเทศมนตรีตำบลบัลลังก์  ให้การต้อนรับ ร.อ.รัชฎาบดินทร์ ชาญวิทยาณัฏฐ์ หน.ชุดปฏิบัติงานงานช่างพัฒนาแหล่งน้ำ สำนักงานพัฒนาภาค 5 หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา กองบัญชาการกองทัพไทย ตรวจแก้มลิงระบบพวงที่ดำเนินการเสร็จเรียบแล้ว เพื่อเตรียมกระทำพิธีส่งมอบ (ใน 3 มี.ค.60 โดย พลตรีธวัชชัย ชวนสมบูรณ์ ผู้อำนวยการฯ เป็นประธาน) ณ  บึงโนนเจดีย์ ม.1,บึงคำคู ม.3,บึงหนองศาลา ม.11 และตรวจงานขุดลอกแก้มลิงระบบพวงบึงหนองกก ม.5 (ดำเนินการโดยทรัพยากรน้ำ ภาค 5) ต.บัลลังก์ อ.โนนไทยให้การต้อนรับ ร.อ.รัชฎาบดินทร์ ชาญวิทยาณัฏฐ์ หน.ชุดปฏิบัติงานงานช่างพัฒนาแหล่งน้ำ สำนักงานพัฒนาภาค 5

ข่าว ณ วันที่ 27 มี.ค. 60 เวลา 15:33 น. โดย super