912 )ให้การต้อนรับนายณรงค์ วุ่นซิ้ว รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา

วันศุกร์ที่ 24 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 10.30 น. ร้อยตรีฐนนท์ธรณ์ กวีกิจรัตนา นายกเทศมนตรีตำบลบัลลังก์ ให้การต้อนรับ นายณรงค์ วุ่นซิ้ว รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา ได้นำคณะนักศึกษาวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร รุ่น 59 หมู่กวาง พร้อมด้วย พลตรีกฤษดา สาริกา เจ้ากรมดุริยางค์ทหารบก ซึ่งเป็นประธาน เดินทางตรวจเยี่ยมพร้อมกับมอบแม่ไก่ไข่ 200 ตัว ให้นักเรียนนำไปเลี้ยง และมอบแม่โค 2 ตัว ให้แก่โรงเรียนเป็นแหล่งเรียนรู้ โดยมี นายธงชัย โอฬารพัฒนะชัย นายอำเภอโนนไทย กล่าวต้อนรับ ผอ.ร.ร.บึงคำคู กล่าวรายงาน และผู้นำท้องที่ ท้องถิ่น คณะครู นักเรียน ผู้ปกครอง ร่วมให้การต้อนรับ ณ ร.ร.บึงคำคู ต.บัลลังก์ อ.โนนไทยให้การต้อนรับนายณรงค์ วุ่นซิ้ว รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา

ข่าว ณ วันที่ 25 ก.พ. 60 เวลา 14:37 น. โดย super