910 )ปรับปรุงพื้นที่สนองงานพระราชดำริฯ ตามโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช สำหรับฐานทรัพยากรท้องถิ่น

วันเสาร์ที่ 18 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 09.00 น. ร้อยตรีฐนนท์ธรณ์  กวีกิจรัตนา  นายกเทศมนตรีตำบลบัลลังก์  ร่วมกับคณะผู้บริหาร สท. พนักงานปรับปรุงพื้นที่สนองงานพระราชดำริฯ ตามโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช สำหรับฐานทรัพยากรท้องถิ่น ณ บริเวณหน้าสำนักงาน ทต.บัลลังก์ปรับปรุงพื้นที่สนองงานพระราชดำริฯ ตามโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช สำหรับฐานทรัพยากรท้องถิ่น

ข่าว ณ วันที่ 19 ก.พ. 60 เวลา 17:12 น. โดย super