909 )ประธานการประชุมผู้นำระดับตำบล เตรียมความพร้อมจัดงานมหกรรมปศุสัตว์โคราช

วันศุกร์ที่ 17 กุมภาพันธ์ 2560  เวลา 09.00 น. ร้อยตรีฐนนท์ธรณ์  กวีกิจรัตนา  นายกเทศมนตรีตำบลบัลลังก์ เป็นประธานการประชุมผู้นำระดับตำบล เตรียมความพร้อมจัดงานมหกรรมปศุสัตว์โคราช ใน 21-22 ก.พ.60 โดยมีผู้นำท้องที่ ท้องถิ่น ผอ.รร.,รพ.สต.,ตร.,อสม.,กลุ่มสตรี,ข้าราชการ เข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน ณ อาคารผู้สูงอายุฯ, เวลา 13.30 น. ให้การต้อนรับนายธงชัย โอฬารพัฒนะชัย นายอำเภอโนนไทย กรุณาเดินทางมาตรวจเยี่ยมการดำเนินงานโครงการบ้านสวย เมืองสุข และความพร้อมการจัดงานมหกรรมปศุสัว์ฯ ณ ห้องรับรองฯ,ศูนย์เรียนรู้ฯ,ฟาร์มกลาง และแปลงปลูกหญ้าประชายสามัคคี ต.บัลลังก์ อ.โนนไทยประธานการประชุมผู้นำระดับตำบล เตรียมความพร้อมจัดงานมหกรรมปศุสัตว์โคราช

ข่าว ณ วันที่ 17 ก.พ. 60 เวลา 14:34 น. โดย super