907 )เวทีเสวนา/อบรมสมาชิกเกษตรกร รร.มันสำปะหลัง (บัลลังก์โมเดล) ตามโครงการส่งเสริมการเกษตรแปลงใหญ่

วันพฤหัสบดีที่ 16 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 09.30 น. ร้อยตรีฐนนท์ธรณ์  กวีกิจรัตนา  นายกเทศมนตรีตำบลบัลลังก์  ร่วมเวทีเสวนา/อบรมสมาชิกเกษตรกร รร.มันสำปะหลัง (บัลลังก์โมเดล) ตามโครงการส่งเสริมการเกษตรแปลงใหญ่ เพื่อให้สมาชิกมีความเข้มแข็งพัฒนาสู่ Smart Farmer ผู้ร่วมเวทีเสวนาให้ความรู้ประกอบด้วย ผู้แทนจาก ศูนย์พัฒนาที่ดินฯ,โครงการ ชป.นม.,ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตร จว.นม.,ศูนย์บริหารศัตรูพืช นม.,สง.สหกรณ์ จว.นม.,สง.ตรวจบัญชีสหกรณ์ฯ,ธกส. ดำเนินการโดย สง.เกษตรอำเภอโนนไทย โดยนางยุพวัลย์ ชมชื่นดี เกษตรอำเภอโนนไทย กรุณาเป็นวิทยากรดำเนินรายการ ณ ศาลา sml บ.เมืองเก่า ม.12 ต.บัลลังก์ อ.โนนไทยเวทีเสวนา/อบรมสมาชิกเกษตรกร รร.มันสำปะหลัง (บัลลังก์โมเดล) ตามโครงการส่งเสริมการเกษตรแปลงใหญ่

ข่าว ณ วันที่ 16 ก.พ. 60 เวลา 15:04 น. โดย super