905 )รับบริจาคปลาทูน่ากระป๋อง จาก หจก.ศักดิ์สิทธิ์ สามพราน การช่าง และบริษัทรวมสินพัฒนาอุตสาหกรรม

วันอังคารที่ 14 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 17.00 น. ร้อยตรีฐนนท์ธรณ์ กวีกิจรัตนา นายกเทศมนตรีตำบลบัลลังก์ ได้รับความกรุณาจาก หจก.ศักดิ์สิทธิ์ สามพราน การช่าง และบริษัท รวมสินพัฒนาอุตสาหกรรม จัดรถนำส่งปลาทูน่ากระป๋อง ขนาดบรรจุ 48 กป./ลัง จำนวน 91 ลัง ขนาดบรรจุ 24 กป. จำนวน 252 ลัง (ยอดขนาดบรรจุ 48 กป./ลัง คิดเป็นจำนวน 317 ลัง จากเป้าหมาย 900 ลัง) มามอบให้ เพื่อนำไปให้โรงเรียนในพื้นที่ตำบลบัลลังก์ สำหรับประกอบอาหารกลางวันแก่เด็กนักเรียน ตามโครงการอาหารกลางวันเด็กนักเรียนในถิ่นทุรกันดาร ณ สำนักงาน ทต.บัลลังก์ ครับ และในโอกาสนี้ขอกราบขอบพระคุณท่านผู้มีจิตศรัทธาที่กรุณามอบให้ในครั้งนี้อย่างสูงรับบริจาคปลาทูน่ากระป๋อง จาก หจก.ศักดิ์สิทธิ์ สามพราน การช่าง และบริษัทรวมสินพัฒนาอุตสาหกรรม

ข่าว ณ วันที่ 14 ก.พ. 60 เวลา 16:48 น. โดย super